Een EPC contract, wat is dat eigenlijk?

Een EPC contract, wat is dat eigenlijk?

30 april 2020 Uit Door Redactie

Heb jij je altijd al eens afgevraagd wat een EPC contract eigenlijk is? Het staat voor een contract dat een bedrijf afsluit in bijvoorbeeld de constructie industrie. Het draait dan dus om het bouwen van bijvoorbeeld een bepaald object of een machine. EPC is een afkorting voor Engineering, Procurement en Construction. In deze blog vertellen  we je waar die afkortingen voor staan, dus lees gauw door!

Engineering

De eerste E uit EPC Contract staat voor Engineering. Dit draait om het ontwerpen van het object. Dit noemt men engineering omdat het ontwerpen vaak wordt gedaan door engineers. Zij tekenen niet alleen maar doen ook het belangrijke rekenwerk zodat het object aan alle eisen en wensen kan voldoen.  

Procurement

Met de P van Procurement wordt bedoeld dat degene die het contract aangaat ook de procurement uitvoert. Na de engineering fase moeten de juiste onderdelen en materialen bij elkaar worden gezocht die samen nodig  zijn om het ontwerp daadwerkelijk te maken. Misschien maken zij het zelf of kopen zij het in, soms aan de andere kant van de wereld!

Construction

In de laatste fase van de C, Construction, wordt op basis van het ontwerp met de onderdelen en materialen die verzameld zijn een eindresultaat gebouwd. Dit noemt men dus de constructiefase. Wanneer deze is afgerond is er meestal aan het EPC contract voldaan en hoeft het eindresultaat alleen nog maar bij de klant afgeleverd te worden.

Alles in één

Een EPC contract omvat dus een volledig proces voor het verkrijgen van een specifiek eindresultaat, inclusief ontwerp en bouw. Vaak worden dit soort contracten afgesloten in industriële sectoren, waar het bouwen van een benodigd onderdeel of object flink wat voeten in de aarde heeft. We hopen dat je het leerzaam vond om over EPC contracten te lezen!